MODTAG 40,00 CASHCOINS Wolt
Registrer og tjen 50 med det samme
Hjælp

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser for CashbackDeals.dk har været i kraft siden den 10. september 2013.

Artikel 1 - Definitioner

Definitionerne nedenfor vises med stort i disse vilkår og betingelser og har følgende betydning:

1. CashbackDeals.dk: CashbackDeals.dk er en del af OrangeBuddies Media BV, som har hovedkontor i Harderwijk, Holland, og er registreret i handelskammeret med nummer 58045317.

2. Besøgende: Alle personer, der besøger webstedet når som helst.

3. Medlem: Den fysiske eller juridiske person, der indgår en aftale med CashbackDeals.dk, og bor i Danmark og har en bankkonto i et dansk pengeinstitut.

4. Online-butik: Den online-butik, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser på sit websted, som et medlem bliver ført til ved hjælp af et link på webstedet for at komme i betragtning til en rabat.

5. Aftale: En overenskomst, aftale eller kontrakt mellem CashbackDeals.dk og medlemmet, herunder vilkårene og betingelserne, hvis det er relevant.

6. Transaktion: En transaktion er et køb af et produkt eller en tjenesteydelse i online-butikken, som drives af et medlem på online-butikkens websted. Transaktionen er afsluttet, når online-butikken har godkendt købet.

7. Konto: Medlemmets (personlige) omgivelser, hvor status for tilgodehavendet kan ses og hvor medlemmets personlige oplysninger kan ændres.

8. Rabat: På webstedet for CashbackDeals.dk vises de rabatter, som kan anvendes i forbindelse med en transaktion i en online-butik. Rabatten (et fast beløb pr. køb eller en procentdel af den samlede købesum) kan variere pr. online-butik og muligvis pr. produkt eller tjenesteydelse.

9. Saldo: Se artikel 4, stk. 1 i disse vilkår og betingelser.

10. Bedømmelse: Drøftelse, kritik eller bedømmelse af en online-butik. 

11. Generelle vilkår og betingelser: Samtlige bestemmelser, som angivet nedenfor.

12. Websted: www.CashbackDeals.dk

Artikel 2 - De generelle vilkårs og betingelsers anvendelse

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for samtlige tilbud, aftaler og leverancer/transaktioner fra eller indgået med CashbackDeals.dk, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. 

2. Der kan gælde yderligere betingelser for de rabatter, som er vist på dette websted. Disse yderligere vilkår er tydeligt angivet i oplysningerne om den respektive online-butik på webstedet.

Artikel 3 - Registrering

1. For at kunne anvende de rabatter og andre tjenester/moduler, der tilbydes af CashbackDeals.dk, skal brugeren registrere sig på webstedet. Efter registreringen får medlemmet et brugernavn og en adgangskode, som kontoen (og dermed saldoen) kan administreres med. Registrering hos CashbackDeals.dk og brug af CashbackDeals.dk er gratis. Den besøgende skal udfylde registreringsformularen i overensstemmelse med sandheden. Ved at registrere sig, erklærer han/hun, at han/hun er berettiget til at bruge webstedet og at han/hun skal handle i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne.

2. Brugernavnet og adgangskoden er personlige og de må ikke videregives til tredjepart. Brugernavne og adgangskoder kan ikke overdrages.

3. Medlemmerne skal hemmeligholde de brugernavne og adgangskoder, som de har fået af CashbackDeals.dk. CashbackDeals.dk er ikke ansvarlig for misbrug af brugernavne og adgangskoder og bør antage, at et medlem, der logger ind på webstedet, faktisk er et medlem. Medlemmet skal underrette CashbackDeals.dk, hvis han/hun har mistanke om, at uvedkommende er kommet i besiddelse af brugernavnet og adgangskoden. I sådanne tilfælde har CashbackDeals.dk ret til at træffe nødvendige foranstaltninger.

4. Et medlem må kun bruge én konto pr. person. Det er ikke tilladt at medlemmet administrerer eller opretter flere konti.

Artikel 4 - Betingelser for brug

1. Rabatten tilbydes af CashbackDeals.dk og ikke af online-butikken. Medlemmet modtager penge fra CashbackDeals.dk efter at en transaktion er fuldført. Denne rabat eller pengebeløbet fremgår ikke af bestillingsprocessen i online-butikken. Rabatten omdannes til CashCoins og krediteres medlemmets konto ("saldoen") efter en vellykket transaktion. Saldoen er inklusive moms. Rabatten repræsenterer ingen pengeværdi, indtil online-butikken har godkendt det pågældende beløb og CashbackDeals har bekræftet det. Fra det øjeblik, der er anmodet om en udbetaling, er værdien af en CashCoin lig med en DKK.

2. Medlemmet skal besøge en online-butiks websted via et link, som vises på CashbackDeals.dk's link. Uden link fra CashbackDeals.dk kan et medlem ikke få nogen rabat. Desuden skal medlemmet være logget på CashbackDeals.dk's websted for at få rabat. Det er vigtigt, at medlemmet ikke lukker browseren eller surfer til et andet websted under bestillingsprocessen. Ellers kan rabatten ikke tilkendes medlemmet.

3. Medlemmerne bør ikke deaktivere cookies. Deaktivering af cookies medfører, at transaktioner ikke kan registreres på webstedet og online-butikken. I et sådant tilfælde kan rabatten ikke tilkendes medlemmet. Medlemmet skal have gennemført PC-Tjek - som er tilgængelig i menuen Hjælp på webstedet - og bør handle i overensstemmelse med de tekniske krav til registrering af transaktioner og tildeling af rabatter.

4. Hvis medlemmet helt eller delvist annullerer et køb via en online-butik eller returnerer det, bliver rabatten ugyldig (i dette tilfælde klassificeres transaktionen som "ikke godkendt"). Dette kan ske både før og efter udbetalingen af saldoen.

5. Et tilgodehavende gives kun, hvis online-butikken bekræfter over for CashbackDeals.dk, at transaktionen, dvs. købet, er fuldført. CashbackDeals.dk har ingen indflydelse på den relevante online-butiks beslutning om transaktionen kan betragtes som en vellykket transaktion.

6. Online-butikken rapporterer status for en til CashbackDeals.dk. CashbackDeals.dk går ud fra, at denne rapport er korrekt og frasiger sig ethvert ansvar over for medlemmer i tilfælde af fejlagtige rapporter. Medlemmet skal selv sørge for tilstrækkelige beviser, hvis rapporterne fra en online-butik er forkerte, og præsentere disse for CashbackDeals.dk.

7. CashbackDeals.dk får en provision fra de online-butikker, som er tilsluttet dem. Hvis en online-butik ikke opfylder sine betalingsforpligtelser i henhold til bestemmelserne, krediteres medlemmets konto intet tilgodehavende.

8. CashbackDeals.dk giver ingen garanti for, at rabatten kan anvendes i kombination med andre besparelser eller rabatter (f.eks. rabatter i selve online-butikken). CashbackDeals.dk frasiger sig ethvert ansvar for følger, som opstår i forbindelse med at en online-butik ikke godkender en transaktion på grundlag heraf eller andre skader, som skyldes dette.

9. Hvis rabatten er baseret på en anden valuta end DKK, er rabatten underlagt valutakursen på det tidspunkt, online-butikken har klassificeret transaktionen som "godkendt".

10. Hvis en transaktion ikke fremgår af medlemmets konto 48 timer efter købet, kan medlemmet indsende en ticket for at rapportere et ikke-registreret køb. Dette skal ske´ inden for 30 dage efter købet. CashbackDeals.dk vil bestræbe sig på at finde ud af, hvorfor købet ikke er registreret, og om rabatten stadig kan bevilliges. CashbackDeals.dk er ikke ansvarlig for at behandle ikke-registrerede køb, som er ældre end 30 dage.

11. Medlemmer må ikke hindre eller skade andre medlemmer og/eller online-butikker. Det er forbudt at starte processer eller programmer, som medlemmet ved eller med rimelighed kan mistænke for at hindre CashbackDeals.dk, andre medlemmer eller online-butikker webshops eller volde dem skade. CashbackDeals.dk er i førnævnte tilfælde berettiget til at lukke medlemmets konto og erklære eventuelle tilgodehavender for at være ugyldige.

12. Ved mistanke om bedrageri eller misbrug er CashbackDeals.dk berettiget til at lukke medlemmets konto og erklære saldoen på kontoen for at være ugyldig.

13. CashbackDeals.dk forbeholder sig ret til at justere, ændre eller fjerne en rabat uden forudgående varsel.

14. Medlemmerne skal handle og opføre sig i overensstemmelse med en adfærd, som CashbackDeals.dk forventer af omsorgsfuld bruger.

15. CashbackDeals.dk er ikke ansvarlig for fejl i priser på online-butikkers websteder.

16. Rabat gælder kun for transaktioner, der er afsluttet fuldstændig online; rabat gælder ikke for køb via telefonen eller køb i fysiske butikker. Også hvis transaktionen er startet online på CashbackDeals.dk, men den afsluttes eller ændres via telefonen eller på nogen anden måde, ugyldiggøres rabatten fra CashbackDeals.dk.

Artikel 5 - Betingelser for brug af bloggen

1. Medlemmet skal afstå fra uautoriseret brug af bloggen på webstedet og skal handle og opføre sig på en måde, som man kan forvente af et varsomt medlem. Dette inkluderer under alle omstændigheder, at medlemmet: 

skal overholde alle instruktioner og anvisninger, der vedrører ham eller som er vist på webstedet om bloggen, inklusive anvisninger fra medarbejderne hos CashbackDeals.dk; 

ikke foretager nogen handlinger, der er i strid med loven og bestemmelser eller krænker moralen, den offentlige orden og/eller tredjeparts rettigheder;

ikke publicerer indlæg, som er af seksuel eller pornografisk art, truende, krænkende og/eller diskriminerende;

ikke publicerer indlæg, som krænker andres privatliv; 

ikke ændrer, sletter eller deaktiverer indlæg fra CashbackDeals.dk eller andre medlemmer; 

ikke foretager nogen handlinger, som hindrer andre brugere og/eller medlemmer; 

ikke spreder spam eller andre uønskede meddelelser til andre medlemmer eller besøgende til webstedet.  

2. Medlemmet er eneansvarlig for de meddelelser, som han publicerer på webstedets blog. Hvis indholdet i hans/hendes meddelelser er ulovlig, kan han/hun drages til ansvar for det. CashbackDeals.dk kan ikke garantere, at indholdet i meddelelser fra medlemmet på bloggen er lovlige og/eller korrekte.

3. Medlem erkender, at CashbackDeals.dk ikke på nogen måde er forpligtet til på eget initiativ at kontrollere eller redigere indlæg fra medlemmer, hverken før sådanne indlæg publiceres eller bagefter.

4. Hvis CashbackDeals.dk opdager, at visse meddelelser på webstedets blog ikke opfylder disse generelle vilkår og betingelser, har CashbackDeals.dk, efter eget skøn ret til at slette eller tilpasse sådanne meddelelser.

5. CashbackDeals.dk er autoriseret til at foretage ændringer i indlæg på webstedets blog for at forbedre hele webstedets kvalitet og/eller læsbarhed. Dermed vil CashbackDeals.dk forsøge ikke eller mindst muligt at påvirke det almindelige indtryk af og/eller indholdet i indlæggene.

6. Medlemmet erklærer, at han/hun ikke krænker nogen ophavsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som tilhører tredjepart, ved at publicere tekster, fotoer eller andet indhold på webstedet.

7. Medlemmet skal holde CashbackDeals.dk skadesløs for alle krav i forbindelse med krænkelse af tredjeparts rettigheder, som medlemmet måtte have begået ved brug af webstedet eller gennem misligholdelse af disse vilkår og betingelser.

8. Medlemmet giver CashbackDeals.dk gratis alle de rettigheder og/eller tilladelser, der kræves til at placere medlemmets indlæg på webstedet. Under alle omstændigheder bevilliges der en ubehæftet, global, underlicenserbar ikke-eksklusiv licens for at publicere værket. De bevilligede rettigheder og/eller tilladelser gælder mindst så længe som et medlem har en profil på webstedet og medlemmet ikke har meddelt, at det ønsker at fjerne hans/hendes profil fra webstedet.

9. Alle personer kan underrette CashbackDeals.dk om adfærd eller meddelelser fra medlemmer, der er ulovlige mod den.

10. CashbackDeals.dk anvender en klageprocedure, der giver tredjepart ("klagere") mulighed for at indsende en klage. Hvis en klage efter CashbackDeals.dk's opfattelse er begrundet, har CashbackDeals.dk ret til at fjerne materialet eller gøre det utilgængeligt. I et sådant tilfælde har CashbackDeals.dk også ret til at røbe medlemmets personlige oplysninger til de kompetente myndigheder. CashbackDeals.dk skal informere medlemmet om denne procedures udvikling.

11. Ved gentagne klager og/eller overtrædelser af disse vilkår og betingelser har CashbackDeals.dk ret til at nægte medlemmet adgang til webstedet.

12. Medlemmet skal holde CashbackDeals.dk skadesløs for alle skader, som resulterer af ovenstående. CashbackDeals.dk frasiger sig ethvert ansvar for noget som helst tab, som medlemmet lider gennem CashbackDeals.dk's indgriben i klageproceduren, selv hvis det viser sig, at klagen er ubegrundet og informationen ikke er i strid med britisk lovgivning. 

Artikel 6 - Toolbar-software

1. CashbackDeals.dk giver medlemmet ret til at hente toolbar-softwaren for at køre, kopiere og vise toolbaren.

2. Toolbar-softwaren stilles til rådighed for medlemmer uden nogen garanti eller påstand om at softwaren fungerer korrekt.

3. Medlemnet er eneansvarlig for installation og konfiguration af toolbar-softwaren på den hardware, som medlemmet har valgt. 

4. Toolbar-softwaren er udstyret med et modul, som fra tid til anden henter opdateringer fra serverne på CashbackDeals.dk's websted. Disse opdateringer kan rette fejl eller føje nye funktioner til toolbar-softwaren. 

5. Opdateringer stilles kun til rådighed for den seneste version af toolbar-softwaren.

Artikel 7 - Udbetalingssaldo

1. CashbackDeals.dk. udbetaler medlemmet saldoen, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

den samlede saldo beløber sig på mindst 200,00 CashCoins;  

medlemmet har anmodet om en betaling;  

medlemmet har indtastet aktuelle og gyldige person-, adresse- og kontooplysninger;  

medlemmet har handlet i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.   

2. CashbackDeals.dk gør sit bedste for at behandle en betalingsanmodning inden for 3 uger. CashbackDeals.dk giver dog ingen garanti og påtager sig intet ansvar for de følger, som opstår ved overskridelse af denne frist eller for eventuelle skader som følge heraf. CashbackDeals.dk gør rede for tilgodehavendet. Administrationsgebyret oplyses på webstedet.

3. CashbackDeals.dk udbetaler medlemmet en del af tilgodehavendet. Medlemmet kan vælge mellem et antal niveauer for at bestemme størrelsen på det tilgodehavende, som skal udbetales. Tilgodehavendet vil blive udbetalt, når medlemmet har anmodet om en betaling. 

4. Medlemmets tilgodehavende er gyldigt i 12 måneder. Derefter ophæves tilgodehavendet og ethvert krav på tilgodehavendet bortfalder.

5. Det er medlemmets ansvar at kontrollere, at person-, adresse- og kontooplysninger er oplyst fuldstændigt og korrekt. CashbackDeals.dk frasiger sig ethvert ansvar for de følger, der skyldes indtastning af forkerte person-, adresse- eller kontooplysninger, samt for eventuelle skader, som dette kan medføre. 

6. Tilgodehavendet kan ikke overdrages til andre medlemmer eller en anden konto. 

7. Tilgodehavendet kan kun overføres til en dansk bankkonto. 

Artikel 8 - Varighed og opsigelse

1. Aftalen indgås på ubestemt tid.

2. Aftalen kan opsiges af parterne med et opsigelsesvarsel på tre måneder; aftalen kan opsiges uden at angivelse af grund.

3. Hvis et medlem ikke har været aktiv CashbackDeals.dk i et år eller længere, har CashbackDeals.dk ret til at ophæve medlemmets konto. Eventuelt tilgodehavende på medlemmets konto bliver ugyldigt.

Artikel 9 - Ansvar

1. CashbackDeals.dk er ikke ansvarlig for tredjeparts websteder og informationen på disse websteder, herunder online-butikkers websteder.

2. CashbackDeals.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske fejl hos tredjepart, herunder online-butikker, hvorved en rabat eller et pengebeløb ikke kan tildeles medlemmet eller tab af data ved installation af software.

3. Levering og garanti for produkter eller tjenesteydelser, der er købt via CashbackDeals.dk, afvikles kun af online-butikken. CashbackDeals.dk frasiger sig ethvert ansvar for levering og garanti.

4. CashbackDeals.dk ansvar over for medlemmet er begrænset til maksimalt medlemmets tilgodehavende med et maksimum på DKK 50,00 pr. hændelse, (hvor en rækkefølge af sammenhængende hændelser betragtes om én hændelse).

5. Webstedets indhold er udarbejdet med stor omhu. CashbackDeals.dk kan dog ikke udelukke, at informationer er fejlagtige og/eller ufuldstændige. CashbackDeals.dk er ikke ansvarlig for følgerne af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger på webstedet.

Artikel 10 - Force majeure

1. I tilfælde af force majeure, som i hvert fald omfatter forstyrrelser i telekommunikationsinfrastrukturen (internet), indenlandske forstyrrelser, mobilisering, krig, strejke, udelukkelse, blokering af trafikken, uroligheder, stagnation i leveringer, brand, oversvømmelse, import- og eksportbegrænsninger, og i tilfælde af at CashbackDeals.dk bliver forhindret i at levere af sine egne leverandører, uanset af hvilken grund, CashbackDeals.dk ikke kan opfylde aftalen, kan det ikke kræves af CashbackDeals.dk, at det kan opfylde aftalen. I dette tilfælde kan opfyldelse af aftalen udskydes, eller aftalen kan opsiges uden at CashbackDeals.dk er forpligtet til at betale erstatning.

Artikel 11 - Intellektuel ejendom

1. Webstedet, toolbar-softwaren og tjenesteydelser er intellektuel ejendom tilhørende CashbackDeals.dk eller dets datterselskaber og er beskyttet af nationale og internationale love og regler for intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, inklusive men ikke begrænset til ophavsret og databaserettigheder. Tilrådighedsstillelse af webstedet, toolbar-softwaren og tjenesteydelser omfatter ikke overdragelse af nogen ret til intellektuel og/eller industriel ejendom. I tilfælde af en krænkelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som tilhører CashbackDeals.dk, ophører retten til at bruge webstedet.

Artikel 12 - Beskyttelse af personlige oplysninger

1. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser erklærer du samtidig, at du har læst og er enig med den erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan læses på webstedet.

Artikel 13 - Ændringer vilkårene og betingelserne

1. CashbackDeals.dk forbeholder sig ret til at ændre eller supplere disse vilkår og betingelser.

2. Ændringer gælder også for eksisterende aftaler under iagttagelse af en periode på 30 dage efter publicering af ændringerne på webstedet, pr. elektronisk meddelelse eller skriftlig. Mindre væsentlige ændringer kan foretages når som helst.

3. Hvis et medlem ikke vil acceptere en ændring i disse vilkår, kan han opsige aftalen frem til den dato, hvor de nye betingelser træder i kraft, medmindre CashbackDeals.dk har tilkendegivet, at de gamle betingelser fortsat gælder for medlemmet.

Artikel 10 - Afsluttende bestemmelser

1. Aftalen er underlagt britisk lov.

2. Hvis disse vilkår og betingelser eller tvingende retsforskrifter ikke foreskriver andet, skal alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med aftalen, indbringes for den kompetente britiske domstol.

3. Hvis det viser sig, at en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheden af​alle vilkårene og betingelserne. CashbackDeals.dk vil i dette tilfælde erstatte en ny bestemmelse eller nye bestemmelser i den udstrækning, som det er juridisk muligt, og således, at en ny bestemmelse eller nye bestemmelser opfylder hensigten med de(n) oprindelige bestemmelse(r).

4. Ved "skriftligt" forstås i disse generelle vilkår og betingelser også e-mail, forudsat at afsenderens identitet og e-mailens integritet er tilstrækkeligt påvist.

5. Ved elektronisk kommunikation med CashbackDeals.dk betragtes den hentede eller gemte version af meddelelser fra CashbackDeals.dk som den autentiske version, herunder en over oversigt over saldoen på kontoen, medmindre et medlem kan bevise, at denne version ikke er ægte.

Hvis du, efter at have læste vores vilkår og betingelser, måtte have spørgsmål, klager eller bemærkninger om disse vilkår og betingelser, er du velkommen til at kontakte os.

 

Disse vilkår og betingelser er senest ændret den 28. marts 2014.

 

Download Vilkår for brug
Close
Op til 87,50 CashCoins
Simply.com: Få 3 måneders ekstra webhosting
Code:3GRATIS
MODTAG OP TIL 5,00% CASHCOINS MyTrendyPhone
visit register click